Stravné, školné


Všechny přeplatky ze školného a stravného se za daný školní rok vrací vždy k 31.8.

Osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání
Jídelníček (Od 16.5.2022 do 20.5.2022)
Ceny obědů a školného
Platba
Přihláška
Seznam alergenů
Certifikáty