Stravné, školné


Ředitelka MŠ, po projednání se zřizovatelem, rozhodla o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání, podle § 123 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, s ohledem na usnesení vlády ze dne 12. března 2020 č. 194 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky, za dobu od 12. 3. do 30. 4. 2020.

Jídelníček (Od 21.9.2020 do 25.9.2020)
Ceny obědů a školného
Platba
Přihláška
Seznam alergenů
Certifikáty