Stravné, školné


Všechny přeplatky ze školného a stravného se za daný školní rok vrací vždy k 31.8.

Osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání
Jídelníček (Od 21.6.2021 do 25.6.2021)
Ceny obědů a školného
Platba
Přihláška
Seznam alergenů
Certifikáty