Stravné, školné


Všechny přeplatky ze školného a stravného se za daný školní rok vrací vždy k 31.8.

Osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání
Jídelníček (Od 25.10.2021 do 29.10.2021)
Ceny obědů a školného
Platba
Přihláška
Seznam alergenů
Certifikáty