STRAVNÉ, ŠKOLNÉ

Stravování
Číslo účtu: 0982793379/0800
Variabilní symbol: uvedeno na přihlášce ke stravování (u paní vedoucí stravování)
Konstatní symbol: 0558
Popis platby: šk. + str. jméno dítěte (šk. + str. P. Novák)
U předškoláků pouze str. + jméno dítěte (str. P. Novák)
Splatnost: do 10. dne v měsíci

GRAFIKA WEBU: JANE CORES,
REALIZACE WEBU: JAN POKORNÝ