NAŠE AKTIVITY

Účastníme se projektů

 • Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony I., Šablony II., Šablony III.
 • Projekt: Férové školy v Liberci II.
 • Program: Evropský sociální fond / Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše aktivity s rodiči

 • Zvykací dny v mateřské škole pro snadnější zvládnutí adaptačního režimu nově nastupujících dětí do mateřské školy
 • Tvůrčí odpoledne s rodiči – Bramborová odpoledne, Tvoření z přírodnin,...
 • Strašidelná školka s maškarním průvodem po naší obci spolu s rodiči
 • Pořádáme tvořivé odpoledne s tatínky ke Dni matek
 • Každoročně se scházíme při Loučení s předškoláčky při jejich odchodu do ZŠ i s panem starostou

Společné aktivity

 • V rámci projektu Masáže dětem realizujeme tuto relaxační techniku pro uvolnění a navázání těsnějších kamarádských vztahů mezi dětmi
 • Vítáme s panem starostou nové občánky do života kulturními vystoupeními na obecním úřadě Vratislavic nad Nisou
 • Dle možností zveme k našim dětem do školy „čtecí babičky“
 • Rozsvěcíme kulturním vystoupením vánoční stromeček v areálu KC 101010 a u naší mateřské školy, účastníme se tu kulturních akcí a představení
 • Pořádáme Masopustní průvod masek do okolí naší školy s písněmi a veselím
 • Realizují se tvořivá setkání s obyvateli domova seniorů – SENECURA
 • Ve spolupráci se ZŠ konáme Cesty za pokladem, či pomoc při tvoření s dýněmi, atd...
 • V případě kvalitních sněhových podmínek realizujeme lyžařské hrátky, kurz lyžování
 • V bazénu v Jablonci nad Nisou konáme plavecký výcvik pro nejstarší děti
 • Navštěvujeme ZOO, ekologické instituce Střevlík, Divizna, EkoPark Liberec,...
 • V naší mateřské škole se těšíme z pobytu v naší nainstalované infrasauně.
 • Pomáháme dětem v logopedické oblasti konzultacemi a péčí speciálního pedagoga, kterého zaměstnáváme z OP VVV.
GRAFIKA WEBU: JANE CORES,
REALIZACE WEBU: JAN POKORNÝ