VÝHLED HOSPODAŘENÍ PO
Střednědobý výhled hospodaření (v tis. Kč) rok 2022 rok 2023
Výnosy celkem 11354 11354
příspěvek zřizovatele 2000 2000
provozní dotace z jiných zdrojů 7700 7700
zúčtování 403 do výnosů 28 28
zapojení fondů do výnosů 276 276
ostatní výnosy 1350 1350
Náklady celkem 11354 11354
odpisy 204 204
ostatní náklady 11150 11150

Střednědobý výhled rozpočtu

GRAFIKA WEBU: JANE CORES,
REALIZACE WEBU: JAN POKORNÝ