Informace k nástupu dětí s povinnou předškolních docházkou a dětí mladších - rod

07.04.2021

Vážení rodiče, předkládáme materiál MŠMT k nástupu dětí do mateřské školy dne 12.4.2021. 


msmt-manual-k-provozu-skol-aktualizovany-06-04-2021-1.pdf

https://testovani.edu.cz/pro-rodice


Informace k provozu škol od 22.3.2021 do 28.3.2021

22.03.2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR prodloužila dne 18.3.2021 účinnost předchozího krizového opatření č. 200 do 28.3.2021. Pokračujeme v dosavadním režimu.

Dotované obědy v době distančního vzdělávání

05.03.2021

Vážení rodiče předškolních dětí, po dobu distančního vzdělávání si obědy za dotovanou cenu mohou zákonní zástupci od 8.3.2021 odebírat jako jídlo s sebou v ZŠ Vratislavice nad Nisou. Na odkazu www.vratislavice.cz je tel.kontakt, cena i odkaz na jídelní lístek. Kontakt na ŠJ - 482 313 079.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

01.03.2021INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27.ÚNORA 2021 DO 21.BŘEZNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy informuje, ževzhledem k nepříznivé epidemiologické
situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se
nad rámec dosavadních opatření
zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské
škole

Mateřská škola poskytuje vzdělávání
distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Metodika
ke vzdělávání dětí distančním způsobem bude mateřským školám MŠMT zaslána začátkem
příštího týdne.

Ošetřovné: rodiče můžete pro informace o ošetřovném odkázat
např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu
.

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Školné bude kráceno
dle aktuálního počtu dní, po které bude v mateřské škole přerušen provoz.

Dětem ve věku od 2 do 10 let,
jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod
státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, viz
krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021

Dle Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje č.5/2021/COV19
o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu – péče o děti předškolního
věku, jejichž zástupci jsou pracovníci vybraných profesí, bude poskytovat:

·
ZŠ a MŠ Barvířská, Liberec – bude nově
poskytovat péči pro děti předškolního věku (kapacita mateřské školy je
56 dětí) https://www.zs-barvirska.cz/

·
MŠ „Motýlek“, Liberec, Broumovská –bude
nově poskytovat péči pro děti předškolního věku(kapacita mateřské školy
je 195 dětí) https://msmotylek.eu/

Případné dotazy – ředitelka školy Mgr. Hana Šimková,
774517299


1 | 2 | 3 | 4 | 5 |