Třídy


Ve třídách naší MŠ pracují:

Třída Kytiček:
Třída Kuřátek:
Třída Sluníček:
Třída Hvězdiček:
Kuchyň:
Speciální pedagog: