Evaluační zpráva - hodnocení rodičů


MATEŘSKÁ ŠKOLA "SÍDLIŠTÉ", Liberec 30, Skloněná 1414, p.o. je jednou ze tří škol zřizovaných obcí Vratislavice (samostatná okrajová část města Liberce). Nachází se v centru obce. Společně se ZŠ jsou součástí sídlištního komplexu. Škola prošla rozsáhlými rekonstrukcemi, splňuje prostorové standardy, je moderně vybavena. Přilehlá zahrada je prostorná, členitá a také nově vybavena. Čtyřtřídní mateřskou školu s právní subjektivitou navštěvuje 104 dětí ve věku 3-6 let. Kolektiv zaměstnanců tvoří 8 pedagogů a 6 provozních zaměstnanců. Pedagogický personál školy je zkušený a plně kvalifikovaný.

Cíl výzkumného šetření
Předložený inventář umožňuje zhodnotit, zda škola naplňuje představy rodičů o fungování školy, co je zapotřebí zlepšit či změnit.

Respondenti
Rodiče 5 - 6 letých dětí.

KALIBRO 2014/15

Legenda: Úsp - průměrná úspěšnost (%) | Red - nejlépe od 1 až 5 - četnost (%) | $ - nečitelné | / - bez odpovědi

1. Spokojenost Úsp Red 1 2 3 4 5 $ /
Spokojenost s prostředím A 95.3 83.1 83 15 2 0 0 0 2
Spokojenost s výukou B 88.1 67.8 68 17 15 0 0 0 2
Doporučili byste školu? C 87.7 69.5 69 15 14 0 2 0 2
Průměr za 3 otázek: 90.4 73.4 Velikost souboru: 59
2. Výchova a vzdělávání Úsp Red 1 2 3 4 5 $ /
Dodávají sebeduvěru? A 76.7 41.4 41 24 34 0 0 0 3
Zažívá dítě strach? <<>> B 89.8 81.4 3 2 8 5 81 0 2
Těší se? C 73.7 35.6 36 29 31 5 0 0 2
Nuceno do jídla? <<>> D 81.9 62.1 0 9 17 12 62 0 3
Dostává na vybranou? E 67.1 25.9 26 22 48 2 2 0 10
Soulad s rodin. výchovou? F 88.2 68.4 68 16 16 0 0 0 5
Rozvíjejí estetické vnímání? G 87.7 68.4 68 16 14 2 0 0 5
Rozvíjejí těles. zdatnost? H 89.8 74.6 75 10 15 0 0 0 2
Učí je ucit se? I 88.1 69.5 69 17 10 3 0 0 2
Učí je zvládat nové? J 79.4 49.1 49 21 28 2 0 0 5
Rozvíjejí komunikaci? K 87.1 62.1 62 24 14 0 0 0 3
Rozvíjejí spolupráci? L 80.3 42.1 42 39 18 2 0 0 5
Vychovávají svobodného? M 85.1 63.2 63 18 16 4 0 0 5
Rozvíjejí podnikavost? N 84.6 59.6 60 23 14 4 0 0 5
Spokojenost s nabídkou O 84.5 62.1 62 21 14 0 3 0 3
Příprava na další cestu P 86.8 63.2 63 21 16 0 0 0 5
Průměr za 16 otázek: 83.2 58.0 Velikost souboru: 59
3. Vztahy Úsp Red 1 2 3 4 5 $ /
Chování zaměstnancům k vám A 95.3 86.4 86 8 5 0 0 0 2
Chování zaměstnancum k dítěti B 92.8 78 78 15 7 0 0 0 2
Chování žáku k dítěti <<>> C 69.4 41.4 3 14 26 16 41 0 3
Pruměr za 3 otázek: 85.8 68.6 Velikost souboru: 59
4. Váha vašeho slova Úsp Red 1 2 3 4 5 $ /
Zájem vedení A 85.8 63.8 64 16 21 0 0 0 3
Informování o dítěti B 76.7 57.6 58 10 20 5 7 0 2
Informování o dění C 80.5 61 61 10 20 7 2 0 2
Vyhovují vám pravidla? D 91.9 76.3 76 19 2 3 0 0 2
Ochota pomoci E 87.9 69 69 0 0 0 0 0 3
Průměr za 5 otázek: 84.6 65.5 Velikost souboru: 59
5. Zázemí Úsp Red 1 2 3 4 5 $ /
Spokojenost se stravou A 88.6 66.7 67 21 12 0 0 0 5
Spokojenost s pitným režimem B 89.8 74.6 75 14 10 0 2 0 2
Pobyt na cerstvém vzduchu C 93.6 83.1 83 8 8 0 0 0 2
Spokojenost s akcemi D 84.7 66.1 66 15 12 5 2 0 2
Problémy s parkováním <<>> E 33.8 17.5 49 5 25 4 18 0 5
Průměr za 5 otázek: 78.1 61.6 Velikost souboru: 59
6. Váš vzkaz autorům Úsp Red 1 2 3 4 5 $ /
Smysluplnost dotazníku A 86 63.2 63 21 14 0 2 0 5
Průměr za 3 otázek: 86 63.2 Velikost souboru: 57

Legenda: Úsp - průměrná úspěšnost (%) | Red - nejlépe od 1 až 5 - četnost (%) | $ - nečitelné | / - bez odpovědi
Třída Sluníček

1. Spokojenost Úsp Red 1 2 3 4 5 $ /
Spokojenost s prostředím A 98.1 92.3 92 8 0 0 0 0 0
Spokojenost s výukou B 82.7 61.5 62 8 31 0 0 0 0
Doporucili byste školu? C 84.6 61.5 62 15 23 0 0 0 0
Pruměr za 3 otázek: 88.5 71.8 Velikost souboru: 13
2. Výchova a vzdělávání Úsp Red 1 2 3 4 5 $ /
Dodávají sebeduvěru? A 61.5 7.7 8 31 62 0 0 0 0
Zažívá dítě strach? <<>> B 92.3 76.9 0 0 8 15 77 0 0
Těší se? C 59.6 15.4 15 23 46 15 0 0 0
Nuceno do jídla? <<>> D 86.5 61.5 0 0 15 23 62 0 0
Dostává na vybranou? E 60.4 8.3 8 25 67 0 0 0 8
Soulad s rodin. výchovou? F 88.5 69.2 69 15 15 0 0 0 0
Rozvíjejí estetické vnímání? G 86.5 69.2 69 8 23 0 0 0 0
Rozvíjejí těles. zdatnost? H 92.3 76.9 77 15 8 0 0 0 0
Učí je ucit se? I 82.7 46.2 46 38 15 0 0 0 0
Učí je zvládat nové? J 69.2 15.4 15 46 38 0 0 0 0
Rozvíjejí komunikaci? K 82.7 46.2 46 38 15 0 0 0 0
Rozvíjejí spolupráci? L 73.1 30.8 31 31 38 0 0 0 0
Vychovávají svobodného? M 73.1 38.5 38 23 31 8 0 0 0
Rozvíjejí podnikavost? N 78.8 38.5 38 38 23 0 0 0 0
Spokojenost s nabídkou O 78.8 53.8 54 23 15 0 8 0 0
Příprava na další cestu P 78.8 38.5 38 38 23 0 0 0 0
Pruměr za 16 otázek: 77.8 43.3 Velikost souboru: 13
3. Vztahy Úsp Red 1 2 3 4 5 $ /
Chování zaměstnancum k vám A 90.4 76.9 77 8 15 0 0 0 0
Chování zaměstnancum k dítěti B 86.5 69.2 69 8 23 0 0 0 0
Chování žáku k dítěti <<>> C 71.2 46.2 8 8 23 15 46 0 0
Pruměr za 3 otázek: 82.7 64.1 Velikost souboru: 13
4. Váha vašeho slova Úsp Red 1 2 3 4 5 $ /
Zájem vedení A 86.5 61.5 62 23 15 0 0 0 0
Informování o dítěti B 57.7 30.8 31 15 23 15 15 0 0
Informování o dění C 71.2 38.5 38 15 38 8 0 0 0
Vyhovují vám pravidla? D 94.2 76.9 77 23 0 0 0 0 0
Ochota pomoci E 80.8 53.8 54 0 0 0 0 0 0
Pruměr za 5 otázek: 78.1 52.3 Velikost souboru: 13
5. Zázemí Úsp Red 1 2 3 4 5 $ /
Spokojenost se stravou A 78.8 46.2 46 23 31 0 0 0 0
Spokojenost s pitným režimem B 80.8 61.5 62 15 15 0 8 0 0
Pobyt na cerstvém vzduchu C 92.3 84.6 85 0 15 0 0 0 0
Spokojenost s akcemi D 90.4 76.9 77 8 15 0 0 0 0
Problémy s parkováním <<>> E 34.6 23.1 54 0 23 0 23 0 0
Pruměr za 5 otázek: 75.4 58.5 Velikost souboru: 13
6. Váš vzkaz autorum Úsp Red 1 2 3 4 5 $ /
Smysluplnost dotazníku A 80.8 69.2 69 0 23 0 8 0 0
Pruměr za 3 otázek: 80.8 69.2 Velikost souboru: 13

Legenda: Úsp - průměrná úspěšnost (%) | Red - nejlépe od 1 až 5 - četnost (%) | $ - nečitelné | / - bez odpovědi
Třída Hvězdiček

1. Spokojenost Úsp Red 1 2 3 4 5 $ /
Spokojenost s prostředím A 97.6 90.5 90 10 0 0 0 0 0
Spokojenost s výukou B 96.4 85.7 86 14 0 0 0 0 0
Doporucili byste školu? C 96.4 85.7 86 14 0 0 0 0 0
Pruměr za 3 otázek: 96.8 87.3 Velikost souboru: 21
2. Výchova a vzdělávání Úsp Red 1 2 3 4 5 $ /
Dodávají sebeduvěru? A 85.7 61.9 62 19 19 0 0 0 0
Zažívá dítě strach? <<>> B 82.1 71.4 5 5 19 0 71 0 0
Těší se? C 79.8 47.6 48 24 29 0 0 0 0
Nuceno do jídla? <<>> D 82.1 66.7 0 10 19 5 67 0 0
Dostává na vybranou? E 75 38.1 38 24 38 0 0 0 0
Soulad s rodin. výchovou? F 92.9 81 81 10 10 0 0 0 0
Rozvíjejí estetické vnímání? G 91.7 71.4 71 24 5 0 0 0 0
Rozvíjejí těles. zdatnost? H 95.2 85.7 86 10 5 0 0 0 0
Ucí je ucit se? I 94 85.7 86 5 10 0 0 0 0
Ucí je zvládat nové? J 90.5 76.2 76 10 14 0 0 0 0
Rozvíjejí komunikaci? K 97.6 90.5 90 10 0 0 0 0 0
Rozvíjejí spolupráci? L 85.7 57.1 57 29 14 0 0 0 0
Vychovávají svobodného? M 94 76.2 76 24 0 0 0 0 0
Rozvíjejí podnikavost? N 94 81 81 14 5 0 0 0 0
Spokojenost s nabídkou O 94 81 81 14 5 0 0 0 0
Příprava na další cestu P 92.9 81 81 10 10 0 0 0 0
Pruměr za 16 otázek: 89.2 72.0 Velikost souboru: 21
3. Vztahy Úsp Red 1 2 3 4 5 $ /
Chování zaměstnancum k vám A 98.8 95.2 95 5 0 0 0 0 0
Chování zaměstnancum k dítěti B 96.4 85.7 86 14 0 0 0 0 0
Chování žáku k dítěti <<>> C 75 50 0 15 20 15 50 0 5
Pruměr za 3 otázek: 90.1 77.0 Velikost souboru: 21
4. Váha vašeho slova Úsp Red 1 2 3 4 5 $ /
Zájem vedení A 91.7 76.2 76 14 10 0 0 0 0
Informování o dítěti B 89.3 81 81 0 14 5 0 0 0
Informování o dění C 94 85.7 86 10 0 5 0 0 0
Vyhovují vám pravidla? D 95.2 81 81 19 0 0 0 0 0
Ochota pomoci E 90.5 76.2 76 0 0 0 0 0 0
Pruměr za 5 otázek: 92.1 80.0 Velikost souboru: 21
5. Zázemí Úsp Red 1 2 3 4 5 $ /
Spokojenost se stravou A 90.5 66.7 67 29 5 0 0 0 0
Spokojenost s pitným režimem B 91.7 76.2 76 14 10 0 0 0 0
Pobyt na cerstvém vzduchu C 96.4 90.5 90 5 5 0 0 0 0
Spokojenost s akcemi D 96.4 90.5 90 5 5 0 0 0 0
Problémy s parkováním <<>> E 38.8 15 35 10 35 5 15 0 5
Pruměr za 5 otázek: 82.8 67.8 Velikost souboru: 21
6. Váš vzkaz autorum Úsp Red 1 2 3 4 5 $ /
Smysluplnost dotazníku A 86.3 65 65 15 20 0 0 0 5
Pruměr za 3 otázek: 86.3 65 Velikost souboru: 21

Legenda: Úsp - průměrná úspěšnost (%) | Red - nejlépe od 1 až 5 - četnost (%) | $ - nečitelné | / - bez odpovědi
Třída Kuřátek

1. Spokojenost Úsp Red 1 2 3 4 5 $ /
Spokojenost s prostředím A 100 100 100 0 0 0 0 0 0
Spokojenost s výukou B 100 100 100 0 0 0 0 0 0
Doporucili byste školu? C 96.4 85.7 86 14 0 0 0 0 0
Pruměr za 3 otázek: 98.8 95.2 Velikost souboru: 7
2. Výchova a vzdělávání Úsp Red 1 2 3 4 5 $ /
Dodávají sebeduvěru? A 78.6 42.9 43 29 29 0 0 0 0
Zažívá dítě strach? <<>> B 100 100 0 0 0 0 100 0 0
Těší se? C 67.9 28.6 29 29 29 14 0 0 0
Nuceno do jídla? <<>> D 82.1 71.4 0 14 14 0 71 0 0
Dostává na  vybranou? E 64.3 28.6 29 14 43 14 0 0 0
Soulad s rodin. výchovou? F 92.9 71.4 71 29 0 0 0 0 0
Rozvíjejí estetické vnímání? G 100 100 100 0 0 0 0 0 0
Rozvíjejí těles. zdatnost? H 96.4 85.7 86 14 0 0 0 0 0
Ucí je ucit se? I 96.4 85.7 86 14 0 0 0 0 0
Ucí je zvládat nové? J 71.4 42.9 43 0 57 0 0 0 0
Rozvíjejí komunikaci? K 89.3 71.4 71 14 14 0 0 0 0
Rozvíjejí spolupráci? L 78.6 42.9 43 43 0 14 0 0 0
Vychovávají svobodného? M 92.9 85.7 86 0 14 0 0 0 0
Rozvíjejí podnikavost? N 85.7 71.4 71 14 0 14 0 0 0
Spokojenost s nabídkou O 96.4 85.7 86 14 0 0 0 0 0
Příprava na další cestu P 96.4 85.7 86 14 0 0 0 0 0
Pruměr za 16 otázek: 86.8 68.8 Velikost souboru: 7
3. Vztahy Úsp Red 1 2 3 4 5 $ /
Chování zaměstnancum k vám A 100 100 100 0 0 0 0 0 0
Chování zaměstnancum k dítěti B 100 100 100 0 0 0 0 0 0
Chování žáku k dítěti <<>> C 78.6 42.9 0 0 29 29 43 0 0
Pruměr za 3 otázek: 92.9 81.0 Velikost souboru: 7
4. Váha vašeho slova Úsp Red 1 2 3 4 5 $ /
Zájem vedení A 85.7 57.1 57 29 14 0 0 0 0
Informování o dítěti B 82.1 57.1 57 14 29 0 0 0 0
Informování o dění C 82.1 57.1 57 14 29 0 0 0 0
Vyhovují vám pravidla? D 96.4 85.7 86 14 0 0 0 0 0
Ochota pomoci E 89.3 71.4 71 0 0 0 0 0 0
Pruměr za 5 otázek: 87.1 65.7 Velikost souboru: 7
5. Zázemí Úsp Red 1 2 3 4 5 $ /
Spokojenost se stravou A 85.7 57.1 57 29 14 0 0 0 0
Spokojenost s pitným režimem B 82.1 57.1 57 14 29 0 0 0 0
Pobyt na cerstvém vzduchu C 92.9 71.4 71 29 0 0 0 0 0
Spokojenost s akcemi D 100.0 100 100 0 0 0 0 0 0
Problémy s parkováním <<>> E 21.4 14.3 71 0 14 0 14 0 0
Pruměr za 5 otázek: 76.4 60.0 Velikost souboru: 7
6. Váš vzkaz autorum Úsp Red 1 2 3 4 5 $ /
Smysluplnost dotazníku A 100 100 100 0 0 0 0 0 14
Pruměr za 3 otázek: 100 100 Velikost souboru: 6

Legenda: Úsp - průměrná úspěšnost (%) | Red - nejlépe od 1 až 5 - četnost (%) | $ - nečitelné | / - bez odpovědi
Třída Kytiček

1. Spokojenost Úsp Red 1 2 3 4 5 $ /
Spokojenost s prostředím A 86.1 55.6 56 33 11 0 0 0 10
Spokojenost s výukou B 75 44.4 44 11 44 0 0 0 10
Doporucili byste školu? C 69.4 44.4 44 11 33 0 11 0 10
Pruměr za 3 otázek: 76.8 48.1 Velikost souboru: 9
2. Výchova a vzdělávání Úsp Red 1 2 3 4 5 $ /
Dodávají sebeduvěru? A 69.4 33.3 33 11 56 0 0 0 10
Zažívá dítě strach? <<>> B 100 100 0 0 0 0 100 0 10
Těší se? C 75 33.3 33 33 33 0 0 0 10
Nuceno do jídla? <<>> D 61.1 22.2 0 22 33 22 22 0 10
Dostává na  vybranou? E 57.1 28.6 29 0 57 0 14 0 30
Soulad s rodin. výchovou? F 68.8 25 25 25 50 0 0 0 20
Rozvíjejí estetické vnímání? G 65.6 37.5 38 0 50 13 0 0 20
Rozvíjejí těles. zdatnost? H 72.2 44.4 44 0 56 0 0 0 10
Ucí je ucit se? I 75 44.4 44 22 22 11 0 0 10
Ucí je zvládat nové? J 68.8 37.5 38 13 38 13 0 0 20
Rozvíjejí komunikaci? K 71.9 25 25 38 38 0 0 0 20
Rozvíjejí spolupráci? L 85.7 42.9 43 57 0 0 0 0 30
Vychovávají svobodného? M 68.8 37.5 38 13 38 13 0 0 20
Rozvíjejí podnikavost? N 75 50 50 13 25 13 0 0 20
Spokojenost s nabídkou O 81.3 50 50 25 25 0 0 0 20
Příprava na další cestu P 78.1 37.5 38 38 25 0 0 0 20
Pruměr za 16 otázek: 73.4 40.6 Velikost souboru: 9
3. Vztahy Úsp Red 1 2 3 4 5 $ /
Chování zaměstnancum k vám A 97.2 88.9 89 11 0 0 0 0 10
Chování zaměstnancum k dítěti B 91.7 66.7 67 33 0 0 0 0 10
Chování žáku k dítěti <<>> C 47.2 11.1 11 22 44 11 11 0 10
Pruměr za 3 otázek: 78.7 55.6 Velikost souboru: 9
4. Váha vašeho slova Úsp Red 1 2 3 4 5 $ /
Zájem vedení A 69.4 33.3 33 11 56 0 0 0 10
Informování o dítěti B 86.1 55.6 56 33 11 0 0 0 10
Informování o dění C 66.7 33.3 33 11 44 11 0 0 10
Vyhovují vám pravidla? D 77.8 55.6 56 22 0 22 0 0 10
Ochota pomoci E 78.1 37.5 38 0 0 0 0 0 20
Pruměr za 5 otázek: 75.6 43.1 Velikost souboru: 9
5. Zázemí Úsp Red 1 2 3 4 5 $ /
Spokojenost se stravou A 100.0 100 100 0 0 0 0 0 20
Spokojenost s pitným režimem B 100.0 100 100 0 0 0 0 0 10
Pobyt na cerstvém vzduchu C 91.7 77.8 78 11 11 0 0 0 10
Spokojenost s akcemi D 72.2 22.2 22 56 11 11 0 0 10
Problémy s parkováním <<>> E 38.9 22 44 11 11 11 22 0 10
Pruměr za 5 otázek: 80.6 64.4 Velikost souboru: 9
6. Váš vzkaz autorum Úsp Red 1 2 3 4 5 $ /
Smysluplnost dotazníku A 80.6 33.3 33 56 11 0 0 0 10
Pruměr za 3 otázek: 80.6 33.3 Velikost souboru: 9

Legenda: Úsp - průměrná úspěšnost (%) | Red - nejlépe od 1 až 5 - četnost (%) | $ - nečitelné | / - bez odpovědi
Třída Včelek

1. Spokojenost Úsp Red 1 2 3 4 5 $ /
Spokojenost s prostředím A 91.7 66.7 67 33 0 0 0 0 0
Spokojenost s výukou B 80.6 33.3 33 56 11 0 0 0 0
Doporucili byste školu? C 83.3 55.6 56 22 22 0 0 0 0
Pruměr za 3 otázek: 85.2 51.9 Velikost souboru: 9
2. Výchova a vzdělávání Úsp Red 1 2 3 4 5 $ /
Dodávají sebeduvěru? A 84.4 50 50 38 13 0 0 0 11
Zažívá dítě strach? <<>> B 86.1 77.8 11 0 0 11 78 0 0
Těší se? C 83.3 44.4 44 44 11 0 0 0 0
Nuceno do jídla? <<>> D 96.9 87.5 0 0 0 13 88 0 11
Dostává na  vybranou? E 67.9 14.3 14 43 43 0 0 0 22
Soulad s rodin. výchovou? F 90.6 75 75 13 13 0 0 0 11
Rozvíjejí estetické vnímání? G 90.6 62.5 63 38 0 0 0 0 11
Rozvíjejí těles. zdatnost? H 86.1 66.7 67 11 22 0 0 0 0
Ucí je ucit se? I 88.9 77.8 78 11 0 11 0 0 0
Ucí je zvládat nové? J 84.4 50 50 38 13 0 0 0 11
Rozvíjejí komunikaci? K 80.6 44.4 44 33 22 0 0 0 0
Rozvíjejí spolupráci? L 75 22.2 22 56 22 0 0 0 0
Vychovávají svobodného? M 90.6 75 75 13 13 0 0 0 11
Rozvíjejí podnikavost? N 78.1 37.5 38 38 25 0 0 0 11
Spokojenost s nabídkou O 63.9 22.2 22 33 33 0 11 0 0
Příprava na další cestu P 84.4 62.5 63 13 25 0 0 0 11
Pruměr za 16 otázek: 83.2 54.4 Velikost souboru: 9
3. Vztahy Úsp Red 1 2 3 4 5 $ /
Chování zaměstnancum k vám A 88.9 66.7 67 22 11 0 0 0 0
Chování zaměstnancum k dítěti B 88.9 66.7 67 22 11 0 0 0 0
Chování žáku k dítěti <<>> C 69.4 44.4 0 22 22 11 44 0 0
Pruměr za 3 otázek: 82.4 59.3 Velikost souboru: 9
4. Váha vašeho slova Úsp Red 1 2 3 4 5 $ /
Zájem vedení A 87.5 75 75 0 25 0 0 0 11
Informování o dítěti B 61.1 44.4 44 0 33 0 22 0 0
Informování o dění C 75 66.7 67 0 11 11 11 0 0
Vyhovují vám pravidla? D 91.7 77.8 78 11 11 0 0 0 0
Ochota pomoci E 100 100 100 0 0 0 0 0 0
Pruměr za 5 otázek: 83.1 72.8 Velikost souboru: 9
5. Zázemí Úsp Red 1 2 3 4 5 $ /
Spokojenost se stravou A 90.6 75 75 13 13 0 0 0 11
Spokojenost s pitným režimem B 94.4 77.8 78 22 0 0 0 0 0
Pobyt na cerstvém vzduchu C 91.7 77.8 78 11 11 0 0 0 0
Spokojenost s akcemi D 50.0 11.1 11 22 33 22 11 0 0
Problémy s parkováním <<>> E 25.0 12.5 63 0 25 0 13 0 11
Pruměr za 5 otázek: 70.3 50.8 Velikost souboru: 9
6. Váš vzkaz autorum Úsp Red 1 2 3 4 5 $ /
Smysluplnost dotazníku A 88.9 55.6 56 44 0 0 0 0 0
Pruměr za 3 otázek: 88.9 55.6 Velikost souboru: 9
Legenda: Úsp - průměrná úspěšnost (%) | Red - nejlépe od 1 až 5 - četnost (%) | $ - nečitelné | / - bez odpovědi