Plán Enviromentálního Vzdělávání, Výchovy a Osvěty (EVVO)


Naše mateřská škola je charakteristická svým zvýšeným zájmem o ekologickou a environmentální výchovu. Nemalou měrou se podílí a spolupracuje na propagaci těchto výchov prostřednictvím organizací Divizna a Střevlík. Je členem Mrkvičky.
Téměř vše, díky spolupráci s organizací Armillária, v MŠ projde „recyklací“, toto slovo děti znají již od útlého věku.
Náš cíl je „prima“ mateřská škola s veselými dětmi, kterým se ve „školce“ líbí, a které se tu učí základům všeho, co budou potřebovat pro život. Společně se chceme podílet i na "prima" zahradě, protože "PRO NAŠI DOBROU NÁLADU, CHCEME PRIMA ZAHRADU". Plánujeme tak, aby rozmanité a proměnlivé prostředí zahrady ovlivňovalo vztah dětí k přírodě. Zážitkové formy vzdělávání mohou přispět k rozvíjení osobnosti dítěte po všech stránkách. Ale také pomoci ukotvit v něm přijatelné chování ekologické, sociální či společenské. Tato naše vize se již v letošním školním roce 2014/2015 s největší pravděpodobností uskuteční v rámci Výzev operačních programů životního prostředí. Návrh řešení vybudování přírodní zahrady se zaměřením na enviromentální výchovu - Zahrady v přírodním stylu rozšíří nabídku aktivit pro děti, potažmo i pro jejich rodiče. Takto orientovaná náplň zahrady napomůže rozvíjet a formovat kladný vztah celého okolí k přírodě a k životnímu prostředí i svému zdraví.