Distanční výuka

"Chovejme se k dětem s laskavou důsledností" Z. Matějíček

§ 184a školského zákona 561/2004 Sb.
Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách

(1) Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků nebo studentů z nejméně jedné třídy, studijní skupiny, oddělení nebo kursu ve škole nebo většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, z mateřské školy nebo z odloučeného pracoviště nebo z nejméně jedné třídy, ve které se vzdělávají pouze tyto děti, poskytuje škola dotčeným dětem, žákům nebo studentům vzdělávání distančním způsobem.

(2) Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.

(3) Děti, žáci a studenti jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem s výjimkou žáků základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte, žáka nebo studenta pro toto vzdělávání.

Internetové odkazy na vzdělávací stránky pro rodiče dětí v MŠ

V období od 1.3.2021 do 31.3.2021 – v době uzavření MŠ – COVID 19 - probíhá distanční vzdělávání v jednotlivých třídách individuálně - formou emailu, WhatsAppu, videí, on-line výukou, fyzickým předáváním materiálů, vývěskami. Tyto formy jsou využívány pro všechny děti ve všech čtyřech třídách.

1.3.2021 - 21.3.2021
13.2.2021 - 26.2.2021
1.2.2021 - 12.2.2021
18.1.2021 - 29.1.2021
23.11. - 4.12.2020
16.11. - 20.11.2020
9.11. - 13.11.2020
2.11. - 6.11.2020